ลักษณะเด่น

เราคัดสรรเฉพาะผลมัลเบอรี่ที่มีความสมบูรณ์ของผล เช่นสีแดงจะมีรสเปรี้ยวและสีดำจะมีรสหวาน ผสมรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม จะทำให้รสชาติไม่ฝืด รับประทานง่าย  ผลมัลเบอรี่มีแหล่งเพาะปลูกบริเวณ จังหวัด น่าน ที่มีพื้นที่การปลูกมากที่สุด  เราได้พัฒนาแหล่งเพาะปลูกเป็นเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน GAP  และพิถีพิถันในการคัดเลือกผลมัลเบอรี่ในช่วงอายุที่เหมาะสม จึงมีความหวาน และความหอมแตกต่างจากผลมัลเบอรี่ทั่วๆไป ทุกผลิตภัณฑ์ของเราใช้ผลมัลเบอรี่เป็นส่วนผสมมากถึง 95 – 100% ไม่ใช่สารแต่งกลิ่น แต่งสี รส ไม่ใช้สารกันบูด  เป็นการแปรรูปผลมัลเบอรี่ ที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพ  และมีหลายผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคเลือกรับประทาน
เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรมีฤดูมัลเบอรี่มากขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดแก้ปัญหาให้ทั้งเกษตรกร  จึงได้ก่อตั้งบริษัท ภูดอย อินดัสเตรียล จำกัด ขึ้นมาเพื่อทำการแปรรูป ทั้งผลิตและจำหน่าย และรับจ้างผลิตสินค้า ให้กับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย และข้อดีคือเราอยู่ในพื้นที ทำให้สามารถบริหารจัดการผลมัลเบอรี่ได้ เนื่องจากผลมัลเบอรี่ มีลักษณะคือ เมื่อเก็บออกมาจากต้นแล้วจะทำให้ช้ำ และเน่าเสียง่าย จึงต้องเก็บไว้ในอุณภูมิ ที่ต้องแช่แข็งเท่านั้น

ติดตามบน facebook

สถานที่ตั้ง