ประวัติ

Phudoi Industrial Co. Ltd. เป็นโรงงานมาตรฐานอย.มีการควบคุมการผลิตอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน GAP สถานที่ บุคลากร ระบบการจัดการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.), Halal, GMP และ HACCP (อยู่ระหว่างดำเนินการ และรอผลพิจารณาจาก SGS) เรามีระบบกระจายสินค้าสู่ผู้จัดจำหน่ายระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดส่งสินค้าจากโรงงานถึงผู้จัดจำหน่ายตรงตามเวลา และสู่ผู้บริโภคด้วยความมั่นใจทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ สามารถรองรับตลาดทั่วประเทศ

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างครบวงจร คือ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกที่เป็นลูกไร่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สูง  ของ จ.น่าน เดิมที กิจการเริ่มต้นจาก กลุ่มวิสาหกิจภูดอย ที่ใช้ในแบรนด์สินค้า ตราภูดอย  และเป็นสินค้า OTOP 4 ดาว  เนื่องจาก ทางหน่วยงานราชการ ตามแนวพระราชดำริได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปลูก ผลมัลเบอรี่ ไว้เป็นรายได้ อีกทางเลือกหนึ่ง ของการทำการเกษตรกรรม  เมื่อมีผลผลิตผลิดอกออกผลมากมาย ทำให้ วัตถุดิบ มีเป็นจำนวนมาก ทางกลุ่มจึงได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เพื่อรองรับวัตถุดิบที่มีขึ้นเป็นจำนวนมาก และขยายตลาดมากขึ้น  เพื่อให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายขึ้น

ผลิตภัณฑ์ แปรรูป ผลมัลเบอรี่ ตรา ภูดอย มีคุณประโยชน์สูง  เช่น วิตามิน C สูง , ช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย ,ควบคุมความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และแตกต่างจากสินค้าอื่นทั่วไป กำลังเริ่มเป็นที่รู้จัก และเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับสินค้าพืชผลทางการเกษตร และเรามีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างความหลากหลายให้แก่ผลมัลเบอรี่ของไทย เพื่อให้ผลมัลเบอรี่เป็นชื่อคุ้นหู มีรสชาติต้องใจ เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยที่เริ่มรู้จัก

ติดตามบน facebook

สถานที่ตั้ง